Styling2019-02-06T10:09:50+00:00

In deze hectische wereld vormt ons huis ons thuis. byJanetStyling is Uw partner in het creëren en realiseren van dit thuis. Ons huis moet geborgenheid en warmte bieden.

Door mijn jarenlange ervaring weet ik, dat veel mensen in hun bestaande of nieuwe huis aanlopen tegen problemen met betrekking tot de inrichting en het kleurgebruik. Soms ontbreken sfeer en warmte of rijzen er vragen over het gebruik van een ruimte, zoals “Hoe kan de indeling efficiënter en ruimtelijker gemaakt worden?” De juiste basis is vaak wel aanwezig, maar toch ‘klopt’ er iets niet. In de praktijk blijkt vaak, dat er met de bestaande inrichting en een aanvulling met bijvoorbeeld de juiste accessoires, toevoegen van ‘kleur’ of juist het weglaten ervan of het anders indelen van de ruimte, al een geweldig effect wordt bereikt voor het creëren van een harmonieus geheel. Daarin ligt mijn uitdaging: met een relatief kleine investering een groot effect bereiken.

Dankzij mijn deskundigheid kan ik U hierbij gerichte adviezen geven, ongeacht of het een woonhuis of een bedrijfsruimte betreft.

Desgewenst kan ik tevens een ontwerp voor de totale inrichting van Uw interieur en exterieur maken en de uitvoering hiervan verzorgen en/of begeleiden. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenspraak met U als opdrachtgever. Hierbij werk ik samen met leveranciers en fabrikanten die ik als betrouwbare partners in mijn brede internationale netwerk heb leren kennen, zoals zitmeubel- , tafel- en kantoormeubelfabrikanten, maar tevens vaklieden die behulpzaam kunnen zijn bij bijvoorbeeld schilderwerk en het aanleggen van Uw tuin, of de entree van Uw bedrijfspand.

Regelmatig word ik, in verband met een veranderde leefsituatie, gevraagd twee inboedels samen te brengen tot één geheel. Vaak zijn de meubels qua stijl en design totaal verschillend. Het is voor mij een grote uitdaging om door creativiteit en het scheppen van harmonie tot een verrassend resultaat te komen.
Dankzij mijn internationale ervaring is reizen geen probleem. Heeft U een (vakantie)huis in het buitenland? Ik help U graag er een warm, sfeervol thuis van te maken.

In alle gevallen geldt, dat we tijdens het kennismakingsgesprek Uw wensen uitvoerig bespreken, waarbij U als cliënt centraal staat. Het intakegesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Besluit U gebruik te maken van mijn diensten, dan volgt mijn plan van aanpak en een offerte.